توضیحات

با ورود به کانال میتوانید سفارش دهید

telegram.me/stickeresm_telegram

با کلیک رو عکس یک راست وارد پیوی ادمین شوید